Specyfikacja serwera!
CPU: AMD Epyc 7351p 16c / 32t 2.4GHz
RAM: 128 GB
Disc: 2x NVMe 500GB RAID 0
System:Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
XPMultiplier:1.5
HarvestAmountMultiplier:2.0
HarvestAmountMultiplier:5.0
MatingIntervalMultiplier:0.5
MatingSpeedMultiplier:1.0
EggHatchSpeedMultiplier:5.0
BabyMatureSpeedMultiplier:5.0

Events

Tamer (Oswajanie x10.0)

TamingSpeedMultiplier10

Breeder (Rozmnazanie x10.0)

EggHatchSpeedMultiplier10
BabyMatureSpeedMultiplier10
MatingIntervalMultiplier0.25

Farmer (Zbiory x3.2)

DinoHarvestingDamageMultiplier3.2
HarvestAmountMultiplier3.2

Soldier (Doswiadczenie x2.1)

XPMultiplier2.1

Hunter (Max Dino 170 LVL)

OverrideOfficialDifficulty5.67

Fisher (Lowienie x1.5)

FishingLootQualityMultiplier1.5