REGULAMIN!
 1. Każdy gracz zobligowany jest do przestrzegania regulaminu.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 3. Każdorazowe złamanie regulaminu będzie karane.
 4. Admin ma ostateczne zdanie w każdym temacie.
 5. Działanie na szkodę serwera będzie karane banem. Za takie działanie uznaje się:
  • Celowe wywoływanie crash'y oraz lagowanie serwera.
  • Korzystanie z cheat'ów, bug'ów oraz exploit'ów.
  • Negatywne wypowiedzi na temat serwera w mediach społecznościowych. Wszelkie kłopotliwe lub dyskusyjne sprawy załatwiamy wewnątrz (czat w grze, Steam, Discord).
 6. Postać o nazwie "Admin" oraz plemię "Admin", "Admin_Event" zarezerwowane są dla Admina.
 7. Zakaz stosowania w nazwach postaci oraz plemion ciągów "admin", "event", "human", "człowiek", "123" (itp.) i ich pochodnych.
 8. Nazwa postaci oraz plemienia musi zawierać co najmniej 2 znaki składające się z liter opartych na piśmie łacińskim (nie wliczając "tribe", "of", "plemię").
 9. Zakaz powielania tych samych nazw postaci oraz plemion przez innych graczy.
 10. Nazwa plemienia na każdej mapie musi być identyczna. Po znaku "_" można stosować dowolny ciąg niezależnie od mapy (nie wliczając znaków w nazwę [pkt. 8]).
 11. Każdy gracz zobligowany jest do utworzenia własnego plemienia (domyślnie klawisz 'L') bądź dołączenie do istniejącego.
 12. Zakaz używania wulgaryzmów i ich pochodnych w nazwach postaci, plemion, dino, struktur, rang oraz wszelkiego rodzaju tabliczkach umieszczonych na mapie, czacie w grze, Steam, Discord.
 13. Wszelkie groźby kierowane do innych graczy dotyczące realnego życia będą karane banem.
 14. Zakaz oczerniania, dręczenia, poniżania oraz obrazy graczy na tle religijnym, orientacyjnym, narodowościowym, poglądowym itp.
 15. Zakaz zabudowy miejsc z dużymi pokładami surowców, gniazdami oraz blokowania dostępu do strategicznych punktów mapy takich jak obeliski czy artefakty.
 16. Wszelkiego rodzaju klatki na dino należy usunąć po zakończeniu używania. Wyjątek stanowi klatka przy bazie bądź często odwiedzanych spotach dino (jedna odblokowana klatka na spot).
 17. Zakaz wyrzucania zapłodnionych jaj na mapę (nie dotyczy wykluwania oraz przekazywania). Należy je zjeść (domyślnie klawisz 'E') bodź przechowywać w strukturze/dino.
 18. Po wyciągnięciu cementu z żeremi bobrów należy je zniszczyć bądź opróżnić (cement nie odnawia się).
 19. Zakaz pozostawiania oraz porzucania dino na mapie (nie dotyczy przekazywania innemu graczowi).
 20. Zakaz rozstawiania struktur w celu blokowania lokacji. Nie dotyczy struktor mających na celu obronę baz lub atak. (Struktury po ataku powinny zostać usunięte w ciągu 24h licząc od momentu przełączenia się serwerów w tryb PvE)
 21. Dino wypuszczone na agresywie, znajdujące się poza bazą gracza będą zabijane komendom 'DestroyTribeDinos' (co wiąże się z utratą wszystkich dino na mapie).
 22. Na mapie 'Aberration' nie wolno używać dino, które twórcy tam zablokowali.
 23. Struktury 'SS Hatchery' oraz 'SS Gacha Gavager' mogą posiadać tylko plemiona, w których maksymalny poziom gracza jest większy niż 109 ('SS Hatchery' maksymalnie 4 struktury w plemieniu na mapę).
 24. Zakaz atakowania plemion, w których maksymalny poziom gracza jest mniejszy niż 80 (nie dotyczy doświadczenia 'XP'). W momencie zaatakowania innego gracza plemię traci ochronę.
 25. Przetrzymywanie pojmanego gracza nie może trwać dłużej niż 48h lub 12h, jeżeli złapany jest online.
 26. Zakaz używania Tytanów oraz Corrupted Dino podczas rajdów (Titanosaur, Desert Titan, Forest Titan, Ice Titan, Corrupted Giganotosaurus itp.).
 27. Zakaz tworzenia nowych postaci do rajdu (w tym nowych kont).
 28. Zakaz zmiany nazwy plemienia do rajdu (dot. wszystkich map [pkt. 10]). Zmiana dozwolona 2 dni przed rajdem oraz po upływie 7 dni od zakończenia.
 29. Zakaz przerzucania przedmiotów, surowców, dino itp. podczas oraz do rajdu innemu plemieniu, jak i masowego wyrzucania/zabijania (tzw. popcorn).
 30. Zakaz używania struktury 'SS Tek Elevator' oraz 'SS Teleporter' podczas rajdów do przenikania struktur mapowych, jak i atakowanego plemienia.
 31. Można atakować plemię z mniejszym poziomem [pkt. 23] po upływie 14 dni od ostatniego logowania gracza z atakowanego plemienia (dot. wszystkich map).
 32. Świadome przyjęcie do plemienia gracza, który został ukarany banem i stworzył nowe konto będzie karane permanentnym banem dla całego plemienia.
 33. Od poniedziałku do piątku serwery działają w trybie PvE, w piątek o godzinie 16:30 (+/- kilka minut, w zależości od mapy) uruchamiany jest tryb PvP
 34. Jeśli któryś z tribe wykarze się nadmierną skłonnością do gry PvP, może otrzymać czasowy zakaz atakowania. Złamanie zakazu wiąże się z permanentnym banem.
 35. W trybie PvE zabronione jest podnoszenie graczy oraz spychanie bez ich wyraźnej zgody
 36. W trakcie trwania tryu PvP uruchamiane są eventy związane ze zbieranie, połowami, rozmnażaniem
 37. Na serwerach organizowane mogą być eventy opatrzone własnym regulaminem.
 38. Konfiguracja serwera może ulegać zmianie.
 39. Regulamin może ulegać zmianie.
 40. Kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie rzeczy Admina karane będzie banem.
 41. Na każdym serwerze stworzony został tribe Moderatorzy, jest to tribe który gra PvE, graczą nie wolno atakować moderatorów a moderatorom graczy.
 42. Admin gromadzi dane graczy takie jak:
  • Czas gry.
  • Nicki postaci oraz nazwy kont Steam.
  • Tribelogi.

Regulamin aukcji:

 1. Zakaz nadużywania systemu aukcji.
 2. Zakaz sprzedaży przedmiotów i dino w zawyżonych cenach.
 3. Zakaz kupowania dino na mapie 'Aberration', które twórcy tam zablokowali.
 4. Zakaz stawiania więcej niż jedną strukturę każdego rodzaju na danej mapie przez jednego gracza (maksymalnie 4 struktury w plemieniu na mapę).
 5. Złamanie regulaminu grozi wykluczeniem z systemu aukcyjnego lub banem.
 6. Regulamin może ulec zmianie.

Regulamin dotacji:

 1. Każdy gracz ma możliwość przekazania dobrowolnej dotacji za pośrednictwem systemu PayPal.
 2. Całość dotacji zostaje przekazana na koszt utrzymania serwera (Admin nie ma żadnych korzyści z tytułu dotacji).
 3. Jeżeli kwoty dotacji przekroczą koszt utrzymania serwera, kolejne dotacje pokryją dalszy okres dzierżawy.
 4. Za otrzymane dotacje Admin pokoloruje dino wskazane przez gracza na wybrany kolor.
  • Każde przekazane 10 zł to jednen pokolorowany dino (lista stref i kolorów dostępne na ark.gamepedia.com).
  • Kolor jest obligatoryjny, gracz chcący otrzymać kolor zobligowany jest do kontaktu z administratorem w tej sprawie.
  • Kolor działa jak mutacja i może być przekazywany z podczas rozmnażania dino.
  • Regulamin może ulec zmianie.

E-mail Admina! ekipadzika.pl@gmail.com